fredag 13. februar 2009

Fleip eller fakta??

Er denne oppgaven fleip... eller fakta? Noen har hvertfall brukt tid på å skrive den. Det er ikke politisk korrekt å le av sånt, heller ikke legge ut på bloggen, men skal vi alltid være så korrekte da? Uansett, en god latter er alltid sundt! Så; les og le;-)

EN STUDIE AV MENN

Hovedfagsoppgave i kunstig intelligens (AI) ved Institutt for informatikk,NTNU, Trondheim

AVGRENSNING AV OPPGAVEN
Oppgaven søker å påpeke genetiske forskjeller mellom raser av samme art, og åforklare dem med bakgrunn i evolusjonsteorien som foreleses i hovedfagsstudiet.
Jeg har valgt å begrense oppgaven til å gjelde to raser av mennesket (homosapiens):
Den anglo-saksiske rasen, som danner majoriteten av populasjonen iStorbrittannia, Nord-Amerika og Australia. Og den negroide rasen, som utgjørmajoriteten av populasjonen i Vest-Afrika og betydelige minoriteter i Karibiaog Nord-Amerika.(1)Anatomisk har jeg valgt å begrense oppgaven til å gjelde lengden avkjønnsorganene til de mannlige individene av rasene.
Den er kanskje ikke så lang. Oppgaven altså. Men med bakgrunn i det påfølgendematerialet er det min påstand at siden oppgaven leveres ved et skandinaviskuniversitet har størrelsen ingen betydning.

MÅLINGER OG OBSERVASJONER
Jeg har gjort hederlige forsøk på å utføre målingene ved hjelp av adekvatmåleutstyr, så som målebånd og linjal. Det førte meg gjentatte ganger opp ihåndgemeng. Målingene er derfor foretatt ved hjelp av mitt og andres øyemål.
Målingene er foretatt i flere land og på flere kontinenter, på steder og isituasjoner hvor forskningsobjektene fremvises i naturlige sammenhenger. (2)Utvalgene blir dermed tilfeldig og målingene kan anses for statistiskrepresentative. Hovedvekt av observasjonene er tatt i Norge, (3) Tyskland (4)og USA. (5) Dessuten ved observasjon av voksenfilm (6) og idrettsutøvere itettsittende trikot (7) fremvist på TV. Det er lagt mindre vekt på voksenfilmenpga. tvil om statistisk representativt utvalg. Det er også lagt mindre vekt påtettsittende trikot-studien, da forsøkobjektene her hadde anledning til åinnføre feilkilder (sokker o.l.) i trikoten.Forespørsler om å få være 'flue på veggen' hos gynekologer ble avslått. Da jeg er heterofil og av hankjønn er min tilgang til førstehånd observasjoner averigerte forskningsobjekter relativt begrenset. Det er derfor lagt tildels storvekt på annenhånds observasjoner.(8)Å fastsette et eksakt tall i centimetre eller prosent på differansen er et studium i seg selv, og anses for å være utenfor rammene av dennehovedfagsoppgaven. Men observasjoner og målinger peker i samme retning:Mannlige kjønnsorganer av negroid rase er i gjennomsnitt lengre enn tilsvarendehos anglo-saksere.

TEORI
Dette baseres på evolusjonsteorien fra pensum i fagene Kunstig intelligens og Genetisk programmering. (9)Anta at man har en genetisk arvelig egenskap A og en egenskap B. For eksempelkan A være blå øyne og B være brune øyne. La X være individets sannsynlighet for å overleve frem til forplantningsdyktig alder, og Y være sannsynlighetenindividet har for å finne en make og formere seg videre. Da sier evolusjonsteorien at hvis X(A) + Y(A) > X(B) + Y(B) vil egenskapen B forsvinnefra populasjonen hvis det går mange nok generasjoner, selv om differansen isannsynlighet er svært liten. (Egenskapen kan dukke opp igjen via mutasjonereller recessive gener). Med et eksempel, hvis blå øyne enten gjør det lettere for individet å overleveenn brune øyne, eller lettere å skaffe seg en make enn med brune øyne, vil(praktisk talt) alle individene i generasjon N ende opp med blå øyne når N gårmot uendelig. At så ikke har skjedd tyder på at øyefarge har liten signifikansinnen overlevelsesevne og partnervalg, dvs. at X(A) + Y(A) = X(B) + Y(B) fordette tilfellet. Det samme virker å gjelde for bl.a. blodtyper. Egenskaper som har forsvunnet hos homo sapiens siden apestadiet er kraftig behåring i panna og på ryggen, armer som når nesten ned mot bakken, etc. (10)Dette indikerer at disse egenskapene enten har gitt lavere overlevelsesevne X eller lavere sannsynlighet Y for å skaffe seg make enn de alternative egenskapene. Et eksempel på mulige forklaringer med basis i teorien: Evnen til å strekketunga over nesen har forsvunnet. Egenskapen kortere tunge har i stedet vunnet frem hos homo sapiens. Dette kan for eksempel skyldes at det var en vissmulighet for å svelge den lange tunga gjennom oppveksten og dø av kvelning. Iså fall er overlevelsesevnen X(lang tunge) mindre enn X(kort tunge), og selv omforskjellen er liten er det nok til at den lange tunga som egenskap harforsvunnet. En annen mulighet er at evnen til å strekke tunga over nesen reduserte sannsynligheten Y for å formere seg videre. Dette kan ha skjedd hvis manerer har vært høyere verdsatt enn orale gleder i det private samlivet. Ellerat sterk lystfølelse knyttet til orale gleder forårsaker at den type gleder som fører til formering nedprioriteres. Nok om det.

DRØFTING
Arkeologene har påvist at homo sapiens stammer fra Afrika. Den negroide og denanglo-saksiske rasen har felles opphav, men har utviklet seg forskjellig. I historisk tid vet vi at den negroide rasen har holdt til ved ekvator og denanglo-saksiske i tempererte strøk på den nordlige halvkule. Men historisk tidgår ca. 6000 år tilbake og dette er ikke nok til å utvikle permanente genetiske forskjeller mellom raser. Basert på den mest iøynefallende forskjellen mellom rasene, hudfargen, skulle man tvert i mot tro at det var motsatt: at den hvite anglo-saksiske rasen er utviklet i varme strøk og den svarte negroide rasen i kalde. Lys reflekteressom kjent av hvit farge og absorberes av svart. (11) Refleksjon av lys skullevære en nyttig egenskap i strøk hvor en får mer enn nok sol, og absorbsjonville være nyttig for å holde varmen i solfattige strøk. Kan det tenkes at rasene har byttet geografisk plassering etter at de ble ferdig utviklet? Jeg undersøkte saken ved å ta med meg noen kvadratmeter hvit hud til en øy utenfor Afrikas vestkyst. (12) Huden ble raskt rød og irritabel, og virket ikkeå være egnet for å takle forholdene. Annenhånds informasjon tydet dessuten på atanglo-saksere som gjentar lignende eksperiment ofte har en overhyppighet av hudkreft. Jeg konkluderte med at den anglo-saksiske rasen ikke er utviklet i ekvatoriale strøk.Videre observerte jeg negroide som oppholder seg i tempererte strøk (13). De kan finne på å bruke varme klær og sågar lue i den årstiden vi liker å kalle sommer. Dette sterke behovet for å supplere sitt naturlige forsvar mot kulde tydet på at organismen deres er naturlig tilpasset varmere klima. Jeg konkluderte med at den negroide rasen ikke er utviklet i tempererte eller sub-arktiske strøk. Som teorien viste kan egenskapen langt kjønnsorgan ha overtatt fordi det gjørdet lettere å overleve til forplantningsdyktig alder. Siden det bare har skjedd for den negroide rasen leter vi etter en forklaring som gjelder ved ekvator men ikke i kaldere strøk. Det finnes riktig nok en del sykdommer (f.eks. malaria)som bare eksisterer ved ekvator, men det har aldri vært påvist at lengre kjønnsorgan øker motstandskraften mot slike eller noen andre sykdommer. Rent logisk skulle et lengre lem av denne typen heller forvanske enn forenkle oppveksten, da den blir en ekstra utvekst som må forsvares mot angrep fra slanger o.l. Dermed står vi igjen med forklaringen om at lengre kjønnsorgan har gjort det lettere å tiltrekke seg make og formere seg videre. Dette høres ikke usannsynlig ut. Men begge rasene opptrer i dag (i forskjellig grad) påkledd.Dermed kan maken sjelden vurdere lengden på hannens kjønnsorgan før paret er iden situasjonen som fører til formering. Begge rasene stammer imidlertid fra apene i Afrika. Apene i Afrika er nakne. På et eller annet tidspunkt har rasene iført seg klær. Den primære hensikten medklær er å øke kroppens motstand mot kulde. Siden den anglo-saksiske rasen erutviklet i tempererte strøk vil klær ha vært en nødvendighet helt fra den tidenrasen begynte utviklingen sin. Det samme kan ikke sies om den negroide rasen. På grunn av den varme og stabile temperaturen ved ekvator kan rasen godt ha utviklet seg ferdig slik vi kjennerden i dag før den begynte å bruke klesplagg. Dermed vil lengden avkjønnsorganet ha vært en del av vurderingen i forkant av forplantningen gjennom mange nok generasjoner til at kvinnens preferanser på dette området har kunnet prege rasen. Utviklingen indikerer hva damene har vært ute etter. Dette stemmer overens med hva relevante tidsskrifter (14) hevder om dagens bias på området. Jeg anser derfor forholdet for vitenskapelig bevist.

KONKLUSJON
Svarte kjønnsorganer er lengre enn hvite. Årsaken er at negroidene har gått rundt med dingsen dinglende fritt fra skrevet slik at damene deres har hatt mulighet til å velge kisen med lengst brød.

VEDLEGG
Vedlegg 1 skulle vært bilder av naken mannlig anglo-sakser og naken mannlignegroid. Slike kan man finne i visse magasiner, men man må enten kjøpe flere eller bla seg gjennom bladene i butikken for å være sikker på å få med en modell av riktig rase. Jeg er noe ukomfortabel med å gjøre dette. Siden veileder har hatt lett arbeid til nå i forbindelse med denne oppgaven, også fordi den er så kort, oppgaven altså, foreslår jeg at veileder selv skaffer så mange vedlegg som han føler behov for.

KILDER
1 Essentials of world history
2 Bruk av skrå øyekast på offentlige toaletter
3 Fellesdusjer etter gymnastikktimer, i idretts- og svømmehaller mm.
4 Svømte utenfor sperringen og havnet på nudiststrand ved Wannsee, Berlin
5 Snek meg inn på treningsstudioet til Colorado Universitys lag i amerikanskfotball
6 Utitulert tysk pornofilm fremvist av norske langrennsløpere i USA.(konversasjonen var ganske uartikulert og internasjonal, men jeg tror den vartysk fordi damene hadde hår under armene).
7 En sammenligning av skøyte-VM (anglo-saksere) med sprintfinalene ifriidretts-VM (negroide). Linford Cristie utelukket fra studien som statistiskoutlayer.
8 Rykter
9 Forelesningsfolier av Keith D o w n i n g
10 Discovery Channel
11 Fysikk 2FY
12 Sydentur til Gran Canaria.
13 U-landsstudenter på Moholt Studentby, Trondheim
14 Div. leserinnlegg i Cupido

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar