torsdag 5. mars 2009

Langt nord i livet fødtes jeg av Erik Bye


Tidlig måtte jeg lære
å nære opp ild
i snø

Hjernen min
sa noen
var frostskadd og litt treg
Men godt vett
viste den ofte når mest trengt
og minst ventet

Bratt
var lendet
der jeg måtte ferdes
og jeg fikk
altfor store føtter
av alle motbakkene
og krum rygg
av alltid
å måtte lute meg mot vind
Men jeg falt ikke,
og stiene etter meg
er lange

Alvor
lærte jeg
av havet,
latter
av takdryppene om våren
Tok jeg den i bruk
en gang iblant
var den sjelden ond

Svarthug
kjente jeg ofte
men båt og teig
lot meg aldri
sture lenge

Stillhet
kjente jeg
men også sangen
som bodde i den
Sang gjorde jeg
helst i moll
og når jeg var alene

Alene
var jeg ofte
men aldri ensom
for det var
dyrespor rundt meg,
fisk under meg
og fjellvåk over

Ømhet
lærte jeg
av småfugl i reir
men blygdes ved den
og skjulte den helst
som en blank
spareskilling
i lovotten

Stridbarhet
lærte jeg
av fedres og mødres
brødnød
men sloss gjorde jeg
sjelden i utide
Makt over meg
fikk ingen

Tålmod
lærte jeg
av et hesteøye
Men tirr meg ikke
for lenge

Liten
var jeg alltid
under berghamrene
men røyskatten
var mindre
og klarte seg godt
selv ved Kyndelsmesse

Uro lærte jeg
av mørkketiden
og varhet.
Frykt
holdt jeg i kragen

Gud
diktet jeg ofte
og Sønnen hans
som kunne gå på
Nordsjøen
i stiv kuling

Det hendte at
Gud kom
og satte seg
ved bålet mitt
om kvelden

Jeg ønsket Ham
hasn egen fred
bød ham en svartkopp
og en pris snus
og sa:
Jeg er et nordmenneske
og - alle ting til tross -
så skylder jeg deg vel
en slags
Takk for det

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar