søndag 8. mars 2009

Den internasjonale kvinnedagen - JA til likeverd!


JA til likeverd!

Noen fakta:
Det var New Zealand som i 1893 ble det første landet i verden som ga kvinner rett til å stemme. I 1910 fikk den tyske marxisten Clara Zetkin gjennomslag for ideen om en internasjonal kvinnedag.
I 1913 fikk norske kvinner stemmerett på samme vilkår som menn, og Norge feiret sin første kvinnedag i 1915.
Kvinner utgjør 70 prosent av de rundt 1,2 milliarder mennesker som lever i fattigdom i verden. I USA utgjør kvinner 21 millioner av de til sammen 37 millioner som lever under fattigdomsgrensa.
80 prosent av verdens rundt 27 millioner flyktninger er kvinner.
Mer enn en av tre kvinner vil i løpet av livet bli slått, voldtatt eller mishandlet.
Kvinner eier ca. 1 prosent av verdens landområder. De utgjør rundt to-tredeler av verdens arbeidskraft, og belønnes med rundt 10 prosent av inntektene.
Ifølge statistikken driver kvinner grundigere research enn menn før de kaster seg ut i investeringer.
Mellom 1945 til 1995 ble antallet kvinnelige parlamentspolitikere firedoblet. Men fortsatt er det mange, selv i Europa, som synes kvinner og politikk ikke hører sammen.
I 2008 gikk Hillary Clinton glipp av muligheten til å skrive kvinnehistorie ved å bli USAs første kvinnelige president. Men USAs kvinner sørget i hvert fall for at det uansett ble skrevet historie da Obama ble USAs første svarte president. 56 prosent av kvinnene som avla stemme, ga den til Obama, mot 49 prosent av mennene.
nrk.no

Hilary Clintons tale i anledning Kvinnedagen, holdt i Seoul, gjengitt i dagbladet.no. Anbefales å lese!

http://www.dagbladet.no/2009/03/08/kultur/debatt/likestilling/kvinnekamp/hillary/5187910/

Likeverd
Likeverd blir det ikke før det blir lik lønn for likt arbeide, uavhengig av kjønn.
Likeverd blir det ikke før vi alle klarer å respektere hverandre, uavhengig av kjønn.
Likeverd blir det ikke før vi deler ansvaret for hus og heim med barn og alle andre oppgaver som følger med, være seg oppvaske eller skifte av dekk, uavhengig av kjønn.
Samarbeid, samarbeid, samarbeid og kjærlighet og respekt for hverandre!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar